prhg.net
当前位置:首页>>关于知道出生年月日 ,如何推算一个人的五行属性?的资料>>

知道出生年月日 ,如何推算一个人的五行属性?

排年柱 年柱, 即人出生的年份用干支来表示. 注意上一年和下一年的分界线是以立春这一天的交节时刻划分的, 而不是以正月初一划分. 如某人阳历2000年2月4日22点17分生, 由于阴历2000年交立春是阳历2000年2月4日20点32分, 因此此人的年柱为2000年之...

春主肝木,夏属心火,长夏属脾土,秋属肺金,冬属肾水。根据农历出生日期对应季节就知道对应的五行属性啦。。。

人出生的年月日时用天干地支表示出来(干支计时),即所谓生辰八字,而提供中的八字分别归属于阴阳五行(金、木、水、火、土),即可得知五行缺属。看出生那天的日干和其他年月时的关系,根据五行的生克制化进行演绎,就可以推算出一生的休囚吉...

生日(公历): 2011年 11月 29日 18时38分 生日(农历): 辛卯年 十一月 初五 酉时 八字: 辛卯 己亥 戊子 辛酉 五行: 金木 土水 土水 金金 纳音: 松柏木 平地木 霹雷火 石榴木 此命五行金旺;五行缺火;日主天干为土 (同类为:土火;异类为:金...

五行就是 金木水火土五行/天干/地支对照表天干: 甲-木、乙-木、丙-火、丁-火、戊-土、己-土、庚-金、辛-金、壬-水、癸-水地支:子-水、丑-土、寅-木、卯-木、辰-土、巳-火、午-火、未-土、申-金、酉-金、戌-土、亥-水然后根据...

五行缺金,缺火

五行就是 金木水火土 五行/天干/地支对照表 天干: 甲-木、乙-木、丙-火、丁-火、戊-土、己-土、庚-金、辛-金、壬-水、癸-水 地支:子-水、丑-土、寅-木、卯-木、辰-土、巳-火、午-火、未-土、申-金、酉-金、戌-土、亥-水 然后...

八字: 戊戌 丙辰 癸巳 癸丑 八字五行个数(本气) :0个金,0个木,2个水,2个火,4个土 八字五行得分:金:11 木:4 水:16 火:26 土:48 喜用神为金水,后天需补金水

查一下万年历,找到你想查的日子,再在下面的表对昭一下 六十甲子纳音表 甲子 乙丑 海中金 丙寅 丁卯 炉中火 戊辰 已巳 大林木 庚午 辛未 路旁土 壬申 癸酉 剑锋金 甲戌 乙亥 山头火 丙子 丁丑 漳下水 戊寅 已卯 城头土 庚辰 辛巳 白腊金 壬午 癸...

现在很多软件或者网站都有 可以直接测 具体还需要几点出生 如网站http://www.23993.net/wx/

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com