prhg.net
当前位置:首页>>关于佛语人生经典语句的资料>>

佛语人生经典语句

佛说,前生五百次的凝眸,换今生一次的擦肩。 佛说:万发缘生,皆系缘分! 佛说:每个人所见所遇到的都早有安排,一切都是缘。缘起缘灭,缘聚缘散,一切都是天意 佛说:笑着面对,不去埋怨。悠然,随心,随性,随缘。注定让一生改变的,只在百年后...

(1.)天行健,君子以,自疆不息。出自《易经》乾卦,意思为宇宙万物始终是生生不息的循环,天人合一万物和谐,天万物之首,地万物之灵,天人合一人杰地灵也,易经告诉我们一个道理遵循大自然规律就是顺其自然,反其道而行则必得其反,万事万物...

一、人之所以痛苦,在于追求错误的东西。二、与其说是别人让你痛苦,不如说自己的修养不够。三、如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。四、好好的管教你自己,不要管别人。 五、不宽恕众生,不原谅众生,...

语有云:心动则物动,心静则物静。 佛语有云:心清自然凉,心诚自然灵。 佛语有云:宁静而致远。 佛语有云:人既生亦死。 佛语有云:随心、随缘、随性。 佛语有云:万法唯心。 佛语有云:风亦不动,树亦不动,乃汝心动也。 佛语有云:一切皆为虚...

经典一:一切皆为虚幻。 经典二:不可说。(有些话是不能说出来的。一旦失口,往往一丝脆弱的牵伴都会断掉,纵然痛惜也) 经典三:色即是空,空即是色。 物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。 华严经云:心、佛、众生 三无差别。 善导大师...

一个人,不能了解生命,生命对他来说是一种惩罚。 改变别人,不如先改变自己。 拥有财富的人,不如拥有智慧的人。 常常原谅自己的人,往往得不到上苍的原谅。 常常责备自己的人,往往能得到他人的谅解。 人很奇怪,不了解自己,却又每天想去干涉...

五蕴皆空(wǔ yùn jiē kōng):教导人们放下一切,摆脱苦厄,出自《般若波罗蜜多心经》。 不生不灭(bù shēng bù miè):无生灭变迁,即“常妆之异名。出自《心经》:“不生不灭,不垢不净,不增不减。” 不增不减(bù zēng bù jiǎn):指真如、法性...

经典一:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃 此乃六祖慧可的悟禅之言 心非心,物非物,心高于物 心是心,物是物,心物合一,心物是一 人在尘中,不是尘,尘在心中,化灰尘 世间人,法无定法,然后知非法法也;天下事,了犹未了,何妨以...

佛曰:由爱故生忧,由爱故生怖,若离于爱者,无忧亦无怖。 伽叶:如何能为离于爱者? 佛曰:无我相,无人相,无众生相,无寿者相,即为离于爱者。 伽叶:释尊,人生八苦,生、老、并死、行、爱别离、求不得、怨憎会。如何无我无相,无欲无求? ...

十大经典佛语中的爱情 经典一:一切皆为虚幻。 第一句语出金刚经:所有相皆是虚妄;一切有为法如梦幻泡影,如露亦如电,当作如是观。 美好的爱情,动人的爱情,原来都是虚幻的!梁山伯与祝英台的真挚,罗密欧和朱利叶的忠贞:原来一个是传说,一...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com