prhg.net
当前位置:首页>>关于流字开头的成语接龙的资料>>

流字开头的成语接龙

流的成语接龙: 流芳百世 世扰俗乱 乱世英雄 雄鸡夜鸣 鸣金收军 军不血刃 刃树剑山 山水相连 连更星夜 夜长梦短 短绠汲深 深恶痛疾 疾首痛心 心心念念 念兹在兹 兹事体大 大人虎变 变醨养瘠 瘠己肥人 人取我与 与民除害 害人不浅 浅斟低唱 唱对...

流字开头的成语接龙 (55个): 流言蜚语、 流年似水、 流言止于智者、 流离失所、 流风回雪、 流风余韵、 流金铄石、 流星赶月、 流水落花、 流芳千古、 流光易逝、 流水桃花、 流离颠沛、 流离转徙、 流星掣电、 流水高山、 流水游龙、 流光瞬...

流芳百世 好的名声永远流传下去。 流风余韵 前代流传给后世的风雅韵事。 流光易逝 形容时间过得极快。 流金铄石 铄、流:熔化。形容天气酷热,好象金石都要熔化。

是非分明 [ shì fēi fēn míng ] 生词本 基本释义 详细释义 [ shì fēi fēn míng ] 正确与错误非常分明。 出 处 东汉·班固《汉书·刘向传》:“故贤圣之君,博观始终,穷极事情,而是非分明。”

对字开头的成语接龙如下: 1、对牛弹琴→琴断朱弦→ 弦外有音→ 音容笑貌→ 貌合形离→ 离经畔道→ 道听耳食→ 食不充口→ 口似悬河→ 河目海口→ 口角生风→ 风雨连床→ 床上叠床→ 床笫之私→ 私情密语→ 语重心长→ 长辔远御→ 御沟红叶→ 叶落归根→ 根株结盘→ ...

痛湔宿垢 发音tòng jiān sù gòu 释义犹痛改前非。彻底改正以前所犯的错误。湔,洗。 出处明·张居正《请戒谕群臣疏》:“朕方嘉与臣民会皇极之路,尔诸臣亦宜痛湔宿垢,共襄王道之成。” 示例无

掉以轻心 --> 心惊胆战 --> 战无不胜 --> 胜任愉快 --> 快意当前 --> 前仰后合 --> 合二为一 --> 一锤定音 --> 音容宛在 --> 在所不惜 --> 惜玉怜香 --> 香草美人 --> 人命危浅 --> 浅尝辄止 --> 止暴禁非 --> 非同寻常 --> 常年累月 --> 月晕而...

听其自然 然荻读书 书囊无底底死谩生 生老病死 死而不朽朽棘不雕 雕章镂句 句比字栉栉霜沐露 露红烟绿 绿林好汉汉官威仪 仪静体闲 闲言泼语语出月胁 胁肩累足 足音跫然然糠自照...

歌功颂德→德薄能鲜→鲜血淋漓→里里外外→外宽内明→明罚勑法→ 法不徇情→情趣横生→生不如死→死不足惜→惜指失掌→掌上观文→ 文思敏捷→捷足先登→登高眺远→远泝博索→索然无味→味如嚼蜡→ 拉帮结派→拍案叫绝→绝少分甘→甘之若饴→饴含抱孙→孙权劝学→ 学疏才...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com